Felç ‘de duyu bozukluğu olabilir

Felç ‘te (inme) yaklaşık % 60 hastada duyu bozuklukları olmaktadır.

Ancak felç ‘te duyu bozukluğu ile ilgili bu oran çeşitli çalışmalarda farklılık gösterebilmektedir. Duyusal sistem, bizim etrafımızla iletişim içinde olmamızı sağlayan en önemli sistemdir. Bu yüzden duyusal sistemdeki bozukluk başta güvenlik olmak üzere (örneğin düşmelerin artması) birçok fonksiyon açısından risk oluşturur. Ayrıca tedavide de duyusal sistemin bozuk olması çok büyük önem taşır çünkü motor aktivitenin tedavisinde duyusal sistemin sağlıklılığı çok önemlidir.

Duyu bozukluğu hangi beyin lezyonlarında ortaya çıkar?

Felç ‘te ortaya çıkan duyu bozuklukları beyinde oluşan lezyonun yaygınlığı ile bağlantılıdır. Yani felç ‘te oluşan duyu bozuklukları basit bir temas duyu kaybından, çok daha karışık duyu kayıplarına kadar olabilir.  Felç ne kadar beynin üst tabakalarında oluşmuşsa o kadar çok diskriminatif denen duyu kaybı oluşur. Burada hastalar bir maddenin şeklini, büyüklüğünü ve ağırlığını değerlendiremez olurlar. Tersi durumda ise ağrı, dokunma, ısı duyularında bozulmalar ortaya çıkar.

Felç ‘te oluşan duyu bozukluklarının tedavisi hastanın bağımsız olması için çok önemlidir

Felç ‘te duyu kaybının tedavisi önemli midir?

Felç ‘te duyu kaybının tedaviye olumsuz etkileri vardır. Duyu fonksiyonunun eğitimi hastanın motor fonksiyonlarındaki gelişmeyi, yani hareketlerindeki, yürümesindeki, el-kol kullanımındaki gelişmeyi olumlu olarak etkileyecektir. Bu yüzden felç rehabilitasyonunda mutlaka duyu eğitimlerinin de yapılması gerekir. Rehabilitasyonda duyu eğitimleri çok çeşitli şekillerde yapılır. Denge çalışmaları da bir nevi duyu çalışmalarını içerir.

Bütün rehabilitasyon ekibinin duyu eğitiminde rolleri vardır. Fizyoterpist, iş ve uğraşı terapisti, özel eğitim uzmanı hekim önderliğinde tedavileri planlamalı ve hastaya en uygun rehabilitasyon programlarını uygulamalıdırlar.

Ayrıca bakınız:

Bir cevap yazın