Felç ‘te aile ‘nin çok büyük bir önemi vardır. Aile, rehabilitasyon ekibinim bir parçasıdır.

Felç ‘te aile ‘nin desteği çok önemlidir.

Felç geçirmiş hastanın ailesi rehabilitasyonda çok önemli rol oynar. İlgili, becerikli ve bakım yapabilecek bir aileye sahip olmak rehabilitasyon sürecini olumlu yönde etkileyen önemli bir faktördür. Hastanın ne tür sıkıntılarla karşılaşabileceği ve bu sıkıntıların hastayı nasıl etkileyebileceği hastanın bütün yakınlarına açıklanmalıdır. Bu sayede hastaneden çıkıldığında çözüm üretmek daha kolay olabilecektir.

Felç ‘te Aile Bireylerine Düşen Görevler

Felç geçirmiş kişinin ailesi ve yakınları tedavi ve rehabilitasyonda büyük rol oynayabilirler. Hastaların ailesi ve yakınları, hastaların tedavi oldukları yerlerde bizzat terapilere de katılmalıdırlar. Unutulmamalıdır ki, hastalığın tedavisinde rehabilitasyon ekibinin her elemanının büyük önemi olduğu gibi, hasta yakınlarının da tedavilere katılmaları ve bu tedavileri öğrenmeleri ve sürdürmeleri gereklidir. Zaten “aile bireyleri” de rehabilitasyon ekibinin en önemli elemanıdırlar. Rehabilitasyon ekip elemanlarının büyük eksiklik gösterdiği, hastaların terapilerinin hasta yakınlarına açık tutulmadığı, hastalık hakkında geniş şekillerde bilgi ve tedavi olanakları sunulmayan tedavi merkezlerinin hastalarımıza fazla bir yararı olamayacağı akıldan çıkarılmamalıdır.

Aile hastaya uygulanan rehabilitasyon programlarına katılmalı, yapılanları elden geldiğince öğrenmeli ve evde de bu programlara devam etmelidir. Evde basit bir rehabilitasyon ortamı oluşturmak zor değildir. Ayağa henüz kalkmaya başlamış, yük aktarmayı yeni becerebilen bir hasta için eve paralel bar kuran hasta yakınlarımız çok oluyor. Böylece hasta ile sadece bir rehabilitasyon merkezinde çalışmak yerine, evde de motivasyon ve çalışmalar devam edebilir.

Bazı hastalıklarda rehabilitasyon ömür boyu devam edecektir. Tedaviyi büyük oranda aile üstlenmelidir.

Rehabilitasyon gerektiren felç, serebral palsi, MS gibi hastalıklarda ömür boyu tedavi sürdürülmelidir. Burada hastanın evde tedavilere devam etmesi en önemli konuların başında gelmektedir. Periyodik olarak hasta rehabilitasyon üniteleri veya hastanelerine elbette gideceklerdir. Buralarda hastanın son durumu  değerlendirilecek ve gerekli düzenlemeler yapıacaktır. Yeni rehabilitasyon programları, yeni tedaviler, gerekli bazı tetkikler yapılacaktır. Ancak bu süreç devamlı olamaz. Rehabilitasyon ünitesindeki veya hastanedeki süreç sona erip bir sonraki yatış veya rehabilitasyon ünitesine gelişe kadar yapılanların pek çoğu evde devam ettirilebilir. O zaman bu tedavilerden sonuç almak olanaklı olabilir.

Bir cevap yazın