Felç nedir?

Felç nedir ‘i yanıtlamadan önce felcin benzer tanımlamalarını söyleyelim: inme,  hemipleji, serebrovasküler hastalık, stroke gibi kelimeler kullanılır. Beyin damarlarının  tıkanması veya yırtılmasından kaynaklanan, beyne giden kan akımı gidişinin yavaşlaması ya da durması sonucunda meydana gelen kuvvetsizlik (motor kontrol kaybı), his bozukluğu, konuşma ve bilişsel fonksiyon kayıplarından komaya kadar giden klinik tablolarla karakterize bir hastalıktır.

Felç nedir?

 

Felç sonucu hangi fonksiyonlar bozulur? 

Beyin damarlarındaki tıkanma veya yırtılma sonucunda, beynin hangi bölgesinde kan akımı bozuluyorsa, o bölge ile ilgili klinik durumlar ortaya çıkar. Felcin şiddeti tıkanan veya yırtılan damarın kanlandırdığı alanın büyüklüğü, fonksiyonu ile ilgilidir. Örneğin konuşma alanının kan akımı yetersizleşmişse konuşma bozukluğu, yutmayı kontrol eden bölgede sorun varsa yutma güçlükleri, el-kol ve bacak hareketlerini sağlayan bölge tutulmuşsa bu uzuvlar ile ilgili kuvvetsizlikler, denge koordinasyon bölgelerinin kanlanması bozulmuşsa bu fonksiyonlar ile ilgili yetersizlikler ortaya çıkacaktır.

Felc sadece beyin damarlarındaki bozuklukla mı ilgilidir?

Türkçe’de felc deyince çok geniş bir anlam ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki tanım ingilizcede ” stroke ” denen hastalığın tanımına girmektedir. Türkçe’de bunun tam karşılığı ” inme ” dir. Felc deyince, dilimizde kol veya bacaklardaki güçsüzlük anlaşılır. Bu yüzden birçok hastalıkta felç ‘ten söz edilir. Örneğin MS denen multiple skleroz, nöropatiler, omurilik yaralanmaları sonucu gelişen güç kayıpları da halk arasında felc şeklinde anılmaktadır.

 

Daha çok bilgi için bakınız:

Felç (inme, beyin felci, hemipleji) – Giriş

Kısmi Felç

Felç’de etkilenen sistemler nelerdir?

 

 

Bir cevap yazın