Serebral palsi, çocukluk çağının en sık görülen nöromusküler (kas ve sinir) hastalığıdır. Yaklaşık her 2000 çocuktan 5 tanesini etkiler. Prematür (erken doğum) doğumların ise %15’ini etkiler. Serebral palsi ‘nin nedeni, genellikle çocuk doğmadan önce beyin gelişimindeki anormalliktir. Birçok vakada, bu anormal gelişimin nedeni bilinmemektedir. Beyin gelişimini etkileyen faktörlerden bazıları şunlardır: Beyindeki gelişimden sorumlu genlerdeki mutasyonlar, fetüsü etkileyen maternal enfeksiyonlar, gelişmekte olan fetal beyin kan dolaşımının azalması, güş doğuma bağlı olarak beynin oksijensiz kalması, bebekte enfeksiyonlar, bebekte kafa travması.   

Serebral palsi nedenleri şöyle özetlenebilir:

a) Doğum öncesi nedenler: 

Erken doğum (prematürite) ve düşük doğum ağırlığı en önemli doğum öncesi nedenler arasında bulunmaktadır. Örneğin, 1500 gramdan daha düşük doğan bebeklerde sıklık %5-8 arasındadır. Doğum kilosu 1500 gramdan daha düşük olanlarda normal doğum ağırlıklı olanlara oranla serebral palsi riski 25 kat daha yüksektir.

Ayrıca; annenin yaşı, beslenmesi, hamilelikte kullanılan ilaçlar, içki, sigara ve uyuşturucu gibi alışkanlıklar, radyasyona maruz kalma, psikolojik sorunlar, akraba evliliği, annenin geçirdiği hastalıklar (özellikle hamileliğin ilk aylarında geçirilen Rubella-kızamıkçık, frengi, toksoplazma gibi), kazalar-travmalar, çocuk-anne arasındaki kan uyuşmazlığı, genetik olarak aileden geçen bazı özelliklerin taşınması gibi nedenler sayılabilir

b) Doğum esnasındaki nedenler:

Doğum esnasındaki nedenlere kafa travması veya beynin oksijensiz kalması (asfiksi) örnek gösterilebilir. Ancak yeni yapılan çalışmalarda doğum asfiksisinin pek çok olguda Serebral Palsi’ye neden olmadığı bildirilmektedir. Asfiksi beyin bozukluğuna neden olmayıp, beyin bozukluğunun bir göstergesi olarak doğum sırasında gelişebilmektedir. Serebral Palsi’li olguların az bir kısmında bebeğe oksijen sağlayan plasentanın (eş) anormalliklerine de rastlanmaktadır.

Ayrıca; erken-geç doğum, kordon dolanması, güç ve riskli doğum, doğum sırası kazalar (bebeği düşürme gibi), vakum-forseps gibi aletlerin özellikle uzman olmayan kişilerce kullanılması, doğumun hijyenik olmayan ortamlarda yapılması gibi nedenler sayılabilir.

c) Doğum sonrası nedenler:

Doğum sonrası nedenler içinde beynin oksijensiz kalması (zehirlenme, boğulma gibi nedenlerle), kafa travması veya beyne zarar veren enfeksiyonlar (menejit vb.) örnek gösterilebilir.

Ayrıca; hastalıklarda yanlış ve geç müdahale, beslenme bozuklukları (yetersiz ve dengesiz beslenme), kazalar-travmalar, yetersiz çevre koşulları vb. sayılabilir

Erken çocukluk devresinde ise beyne zarar verebilen şu durumlar serebral palsiye neden olabilir:
– Menenjit (beyin zarlarının iltihabı), ansefalit (beynin iltihabı) gibi enfeksiyonlar
– Beyin kanamaları
– Beynin kaza düşme gibi nedenlerle yaralanması
– Boğulma
– Zehirlenme

 Ayrıca bakınız:

 

Serebral palsi birçok nedenle oluşabilir.

This Post Has 2 Comments

  1. mehmet

    Hocam.İyi çalışmalar.Çocuğumuz doğum esnasında oluşan sebepler neticesinde oksijensiz kalmış ve şuan Serebral palsi’li.Acaba çocuk zaten sorunluydu da doğumu ondan mı sıkıntılı oldu yani hocam esas sebep başka bir şey olabilir mi,genetik problemler gibi?İkinci bir çocuk düşünüyoruz o yüzden soruyorum herhangi bir araştırma yapmalı mıyız sizce?teşekkürler..

Bir cevap yazın