Bu konu karmaşık bir olaydır, fakat Serebral Palsi’li çocuklar için çok önemlidir. Serebral Palsi’li çocuklarda öğrenme güçlüğü ve/veya dikkat eksikliği olabilmektedir. Bu çocukların öğrenebilmeleri için özel yardımlar ve eğitimler gerekebilir. Okul çağına yaklaşan çocuklar öğrenme güçlükleri ve zayıflıkları açısından iyi bir değerlendirmeye alınmalıdırlar. Bu tip değerlendirmelere dayanarak çocuğun öğrenme gereksinimlerine uyum sağlayabilen eğitimler önerilebilir. Günümüzde Devlet’in veya özel bazı rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitimler verilmektedir. Ülkemizde bu konunun geliştirilmesine gereksinim vardır. Serebral Palsi’ye ve özürlülere özgün okullar açılmalıdır. Normal okullarda özel sınıflar veya normal sınıflarda kaynak destekli odalar geliştirilmelidir. Genel olarak bizim önerimiz çocukların kognitif (bilişsel) yetenekleri doğrultusunda eğitilmesidir. Örneğin; normal zekâlı bir Serebral Palsi’li çocuk, birçok fiziksel gereksinimi dikkate alınması gerekmesine rağmen, aynı seviyeli normal çocuklarla aynı sınıfta eğitim almalıdır. Tersine, kognitif (bilişsel) sorunu olan çocuklar (zeka problemi olan çocuklar) ise öğrenme yeteneği aynı seviyede olan çocuklarla birlikte eğitim almalıdırlar.

Bir cevap yazın