Pediatrik rehabilitasyonda; sıklıkla Serebral Palsi (spastik çocuk), Spina Bifida (ayrık omurga) ve Brakiyal Pleksus (sinir ağı) yaralanmalı çocuklarla ilgili rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Başta Serebral Palsi olmak üzere, pediatrik rehabilitasyon çalışmalarında spesifik (özgül) uygulamalar yapılmakta olup çocuklarımıza “Dinamik Sistemler Modeli” doğrultusunda terapiler düzenlenmektedir. Bu hastalıklarda, fizyoterapi ve iş uğraşı terapileri, yürüme eğitimleri (kısmi vücut ağırlığı destekli yürüme eğitimi dahil), denge rehabilitasyonu, görev-spesifik eğitimler, fonksiyonel elektrik stimülasyon tedavileri, zorunlu kullanım tedavisi, spastisite tedavileri (botox dahil), yutma rehabilitasyonu, özel eğitim ve bilgisayarlı mental (bilişsel) rehabilitasyon, ortezleme, kinezyo-bantlama, sanal-gerçeklik tedavileri, biofeedback ve nörofeedback çalışmaları da dahil olmak üzere gerekli tüm tedaviler yapılmaktadır.

Bir cevap yazın