Günümüzde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR)  birçok klinik hastalık ve durumla ilgilenmektedir. Bunların önemlileri aşağıda sıralanmıştır.

 • Nörolojik Hastalıklar

 • Ortopedik Hastalıklar

 • Romatizmal Hastalıklar

 • Pediyatrik Hastalıklar

 • Solunum sistemi fonksiyon bozuklukları

 • Kardiyovasküler sistem bozuklukları

 • Kanser

 • Yanık

 • Spor yaralanmaları

 • Geriatri

Nörolojik Rehabilitasyon:

 • Omurilik yaralanması

 • Serebrovasküler olaylara bağlı gelişen hemiplejiler

 • Kafa travması

 • Multipl skleroz (MS)

 • Parkinson

 • Bu hastalıklarda gelişebilen yutkunma problemleri

 • Mesane ve bağırsak fonksiyon bozuklukları

Ortopedik Rehabilitasyon:

 • Kırık

 • Eklem protez cerrahisi uygulamaları

 • Anterior krusiat ligament yaralanması

 • Diğer spor yaralanmaları

 • El yaralanmaları

Romatizmal Hastalıklar ve Osteoporoz Tanı-Tedavi ve Rehabilitasyonunu:

 • Ankilozan spondilit, romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklar

 • Artritler (Eklem yangılanmları)

 • Bel-boyun ağrıları

 • Osteoporoz (Kemik Erimesi)

Pediatrik Rehabilitasyon:

 • Serebral palsi

 • Spina bifida

 • Brakiyal pleksus yaralanması

 • Yutkunma sorunları

 • Özel eğitim çalışmaları

Kardiyak / Pulmoner Rehabilitasyon:

 • Koroner kalp hastalığı

 • Kalp yetmezliği

 • Monitorizasyon altında aerobik egzersizi de içeren kardiyak rehabilitasyon programı

 • Başta KOAH olmak üzere pulmoner rehabilitasyon programları

Bir cevap yazın