İş ve uğraşı terapist ‘i, hastanın fiziksel (güç, koordinasyon ve denge), bilişsel (hafıza, problem çözme, bir aktiviteye odaklanma), görsel (tarama ve derinlik algılama), psikolojik (moral bozukluğuyla başa çıkma) ve duyusal becerilerindeki (farklı şekilleri algılama, yer kavramının olması) bozukluklarla ilgili terapiler düzenlerler.

İş ve uğraşı terapist ‘leri, hastanın fonksiyonel bağımsızlığını artırmak için iyileştirilmesi gereken problemleri hasta ve ailesi ile de birlikte değerlendirirler. Bu problemlerin çözümü için terapist hastaya uygun çeşitli teknikler kullanır. Fonksiyonelliği artırmak için tek elle yemek yeme veya giyinme, hafızayı geliştirmek için liste ya da günlük tutma, fiziksel veya zihinsel becerileri geliştirmek için el yetenekleri veya tahta oyunları tedavi amacıyla kullanılan tekniklerdir. Terapi, genellikle basit aktivitelerle başlar ardından hasta ilerleme gösterdikçe daha zor olanlarla devam eder.

Bunların yanı sıra iş ve uğraşı terapist ‘i, hasta için uygun olan cihaz/donanımların kullanılmasını hastaya öğretir, hastanın günlük aktivitelerini kolaylaştırmak amacıyla hastanın evinde/işyerinde gerekli düzenlemeleri yapar. Aile bireylerine ve hasta refakatçisine de bu konularda eğitim verir.

Bir cevap yazın