Transkraniyal elektrik stimülasyonunun bir şekli olan transkranial doğru akım tedavisi (tDCS) kafatasının üzerinden uygulanan bir beyin uyarım yöntemidir.

tDCS tedavisi, kafatasına yerleştirilen anot ve katot denen elektrotları tarafından uygulanan doğru akım verme yöntemidir. Etkisini istirahattaki hücre zarına etki ederek ve spontan ateşleme aktivitesini modüle ederek gösterir. Bunun dışında alternatif akımla yapılan elektrik tedavisi de vardır. Buna Transkranial Alternatif Akım Tedavisi (tACS) denir. Burada beyin dalgalarına uygun frekans spesifik akım vermekle beyin dokusunda olumlu değişiklik yapmak amaçlanmaktadır. Kullanımı TDCS’ye oranla daha zor ve karmaşıktır. Eğer hastanın beyin frekansına uygun akım verilmezse, modülasyonun sağlanabilmesi için yüksek değerlerde akım vermek gerekmektedir ki bu da pratik açıdan olanaksız olabilir.

tDCS, beyin felcinde kullanılmaktadır. Burada kullanımda beyin lezyonlu bölgeye anodal akım, beynin sağlam tarafına ise katodal akım verilmektedir. Böylelikle maladaptif plastisiteyi önlemek mümkün olabilir. Normalde beyin lezyonlu yerde inhibisyon, karşı tarafta eksitasyon artmıştır. tDCS ile bu dengesizlik giderilmeye çalışılmaktadır.

Yapmış olduğumuz tDCS çalışması ile felçli hastalarda kol-el fonksiyonlarında ilerleme sağlan

mıştır:

Felç, inme, elektrik tedavisi
Felçte beyin elektrik tedavisi (Transkranial Doğru Akım Tedavisi)
Felç, inme, elektrik tedavisi
Felçte beyin elektrik tedavisi-2 (Transkranial Doğru Akım Tedavisi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu tür elektrik tedavilerini fibromiyalji sendromunda da kullanıyoruz. Bu konuda da yapmış olduğumuz bilimsel bir çalışma bize oldukça umut veren sonuçlar gösterdi. Ayrıca bu tedavi depresyonda, bilişsel bozukluklarda vb. durumlarda da kullanılmaktadır.

Ayrıca bkz: FİBROMİYALJİ SENDROMU ‘NDA tDAS TEDAVİSİ

Bir cevap yazın