Fibromiyalji sendromu ‘nda Transkraniyal Doğru Akım Stimülasyonu (tDAS) tedavisi yeni bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilir ve bu uygulamanın herhangi bir yan etkisi de bulunmamaktadır.

Fibromiyalji sendromu (FMS), nedeni bilinmeyen yaygın ağrı ve bazı vücut noktalarında hassasiyet ile karakterize kronik bir hastalıktır. FMS’li hastalarda yaygın ağrının yanı sıra görülen yorgunluk, uyku bozukluğu, tutukluk, depresyon, anksiyete ve bilişsel disfonksiyon gibi klinik durumlar yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, kişinin yaşamla başa çıkma yeteneğini azaltmakta ve çevresi ile olan iletişimini bozmaktadır.

Tüm kronik ağrı sendromlarında olduğu gibi FMS de iş gücü kaybına, psikolojik bozukluklara, yüksek tanı/tedavi maliyetlerine yol açmaktadır. Kronik bir ağrı bozukluğu olan FMS’nin tedavisi oldukça zordur ve günümüzde az sayıda etkili tedavi yöntemi bulunmaktadır. FMS’de tedavinin ana basamakları hasta eğitimi, ilaç tedavisi, aerobik egzersiz ve fizik tedavidir.

Transkranial Doğru Akım Stümülasyon Tedavisi

Transkraniyal doğru akım stimülasyon (tDAS) tedavisi son yıllarda sık kullanılan bir tedavi şeklidir. tDAS yöntemi ile kafatası yüzeyinden düşük düzeyde elektrik akımı vererek beyinde bazı olumlu değişiklikler sağlanmakta ve FMS tedavisi yapılmaktadır. tDAS’ın beyin üzerindeki etkisine dayanarak hem sağlıklılarda hem de çeşitli hasta gruplarında birçok araştırma yapılmaktadır. FMS, omurilik hasarı, santral ağrı, migren gibi ağrı hastalarında ağrıyı azaltmak için kullanıldığı gibi kulak çınlaması, psikiyatrik hastalıklar, nörolojik hastalıklar ve inme rehabilitasyonunda; sağlıklılarda ise öğrenme, bellek, karar verme gibi bilişsel fonksiyonların geliştirilmesinde yararlı bulunmaktadır. Yararları yanında tDAS uygulamasının önemli bir yan etkisi de bulunmamaktadır.

tDAS’ın Fibromiyalji Sendromundaki etkisinin araştırıldığı tez yayınımızı sizlere sunuyoruz:  . Bu çalışmamızda fibromiyaljik hastaların tDAS tedavisinden yararlanabilecekleri saptanmış, hiç bir önemli yan etkiye de rastlanmamıştır.

Bundan önce yayınladığımız ve fibromiyalji sendromunda nöro-geribildirim (nörofeedback) tedavisine ek bir tedavi şeklinde de uygulanabilecek tDAS’ın, hastaların  tedavi seçeneklerini artırması bakımından büyük yararı olacaktır.

 

 

Bir cevap yazın