İlk-orta-lise eğitimini TED Ankara Kolejinde yapmış ve 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. FTR uzmanlık eğitimini Ankara Rehabilitasyon Merkezinde tamamlamış ve asistanlık eğitimi sırasında ABD Pensilvanya Üniversitesi FTR Kliniği ile Thomass Jefforson Üniversitesi Magee Rehabilitasyon Merkezinde asistan eğitim programlarına katılmıştır. 1992 yılında Danimarka Hükümetinin açmış olduğu araştırma bursiyeri sınavını kazanarak Kopenhag Üniversitesi Tıp Fakültesi Rigs Hastanesi Spinal Kord Yaralanma Merkezinde Prof. Dr. Fin Biering Sorensen’ın yanında çalismis ve özellikle medula spinalis yaralanmalı hastaların akut dönem bakım ve tedavisi, nörojenik mesane fonksiyon bozukluklarının tedavi ve rehabilitasyonu, seksüel rehabilitasyon konularında eğitim almıştır. 1995 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR kliniğine yardımcı doçent olarak atanmış ve 1996 yılında doçent, 2001 yılında profesör ünvanını almıştır. Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Project Hope ve İzmit Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İzmit Rehabilitasyon Merkezi’nin ve bu merkezde pediyatrik rehabilitasyon, konuşma ve yutkunma rehabilitasyonu, el rehabilitasyonu ve osteoporoz ünitelerinin ve ardından ABD Shenondoah Üniversitesi ile birlikte yapılan çalısmalar sonucunda Yahyakaptan Meslek Yüsekokulu İş ve Uğraşi Terapisi programının kuruluş faaliyetlerini yürütmüştür. Başta serebral palsi olmak üzere, serebrovasküler olaylara bağlı hemipleji, kafa travması ve osteoporoz gibi hastalıklarla ilgili spesifik tetkik/tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının oluşturulmasına ve bu konularla ilgili bilimsel çalismalara devam etmektedir. Bu doğrultuda Zorunlu Kullanım Tedavisi Laboratuvarının kurulması  ve Kocaeli Fonksiyonel Değerlendirme Testi’nin geliştirilmesini sağlamış, spastisite takip ve tedavisinde geniş bir arşiv oluşturmuş, Vücut Ağırlığı Destekli Yürüme Eğitimi, Hippoterapi, Transkraniyal Doğru Akım Tedavisi uygulamalarını başlatmış, tüm bu konular ve ülkemizde osteoporoz risk faktörleri ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmıştır. Serebral palsi, aktivite temelli tıbbi rehabilitasyon uygulamaları, spastisite değerlendirme ve tedavisi, Botulinum Toksin A uygulamaları, osteoporoz değerlendirme, tedavi ve rehabilitasyonu özel ilgi alanları olup halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu İş ve Uğraşı Terapisi Program Başkanı olarak görev yapmaktadır.