Dr. Sefa YALÇIN: Postmenapozal Osteoporozda Alendronat, Kalsitonin ve kalsiyum tedavilerinin kemik mineral dansitesi, ağrı, biyokimyasal göstergeler, yaşam kalitesi ve yeni vertebral kırık oranları üzerine etkisi (1999)

Dr. Duygu ALİCAN: Dinamik ekinus deformitesi olan serebral palsili hastalarda elektromiyografik biofeedback tedavisi (2001)

Dr. Hatice ERGÜNEY: Fleksör ve ekstansör tendon yaralanmalarında rehabilitasyon sonuçları ve prognostik faktörler (2003)

Dr. Gülay ÜSTÜNER ATİK: Serebral Palsili hastalarda yutma bozuklukları; klinik ve videofloroskopik değerlendirme (2004)

Dr. Ilgın SADE: Hemiplejik hastalarda Kısıtlanma İle Geliştirilmiş Hareket Tedavisi (2005)

Dr. Zeynep ÜÇKARDEŞ: İnmeli Hastalarda Kısmi Vücut Ağırlığı Destekli Yürüme Eğitimi (2008)

Dr. Berna YILDIRIM ŞIK: tDAS: İnmeli hastaların üst ekstremite fonksiyonları üzerine etkileri (2011)

Dr. Ersin ŞAHİN: Genu Rekurvatum deformitesi olan inmeli hastalarda ayakkabı modifikasyonunun yürüme üzerine etkisi (2012)

Dr. Esra SÜMER: Postmenapozal kadınlarda emzirme süresinin kemik mineral yoğunluğu ve D vitamini düzeyi üzerine etkilerinin araştırılması (2012)

Fzt. Çiğdem ÇEKMECE: Spina Bifidalı hastalarda üst ekstremite fonksiyonlarının değerlendirilmesi (2007)

Dr. Merve Kocaoglu: Diz osteoartritli hastalarda intraartikuler platelet zengin plazma ve kortikosteroid enjeksiyonunun kisa donem etkinliğinin karsilastirilmasi (Danışman: Dursun N, KOU-2016, Tıpta Uzmanlık Tezi)

Dr. Tugba Gokbel: Inmeli hastalarda robotik rehabilitasyonun denge ve yürüme fonksiyonlari üzerine olan etkileri (Danışman: Dursun N, KOU-2016, Tıpta Uzmanlık Tezi)

Cagla Karacan: Serebrovaskuler Olay Gecirmis Hemiplejik Hastalarda Step Egzersizinin Etkinligi (Danışman: Dursun N, KOU-2016, Yukseklisans Programi Bilim Uzmanligi Tezi)