Orta-Lise eğitimini TED Ankara Koleji, üniversiteyi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) uzmanlık eğitimini Ankara Rehabilitasyon Merkezi’nde yapmıştır. Asistanlık bitirme tezini Nörojenik Mesane Fonksiyon Bozukluklarının Tedavi/Rehabilitasyonu ve Ürodinamik Çalışmalar üzerinde yapmıştır. Ankara Rehabilitasyon Merkezi’nde Ürodinami Laboratuvarı’nın kurulmasında yer almıştır. Ankara Rehabilitasyon Merkezinde 1992-1995 yılları arasında uzman fiziyatrist olarak çalışmış bu sürede özellikle bio-geribildirim, nörojenik mesane, inme, omurilik yaralanması konularında klinik araştırmalar yapmıştır. Uzmanlık sonrasında, 1995 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent, 2001 yılında profesör olmuştur. Kocaeli Üniversitesi’nde, FTR Anabilim Dalı’nın ve İzmit Rehabilitasyon Merkezi’nin (İREM) kuruluşlarını gerçekleştirmiş; spesifik olarak “pediatrik rehabilitasyon“, “el rehabilitasyonu“, “konuşma ve yutma rehabilitasyonu“, “kardiyo-pulmoner rehabilitasyon“, ve “osteoporoz ve romatizmal hastalıklar” ünitelerinin oluşturulmasını sağlamıştır. İş ve Uğraşı Terapisi eğitiminin verilebilmesi için, 2001 yılında ülkemizde bir ilk olan İş ve Uğraşı Terapisi Okulu’nun kuruluşunu yürütmüştür. 2004-2006 yılları arasında Türkiye FTR Derneği nin başkanlığını, yine aynı yıllarda Türkiye FTR Dergisi Editörlüğünü ve Uluslararası FTR Topluluğu Türkiye Delegeliğini yapmıştır. 2006-2014 yılları arası Medimagazin isimli haftalık tıbbi gazetenin köşe yazarlığını yürütmüştür. Kocaeli Üniversitesi FTR Anabilim Dalında,  2008 yılında, Yürüyüş Analiz Laboratuvarı’nı kurmuştur. Kocaeli Üniversitesi’nde kurulmuş olan Kocaeli Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi Yönetim Kurulu’nda, 2008 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Başta serebrovasküler olaylara bağlı hemipleji ve serebral palsi olmak üzere çeşitli nörolojik, ortopedik ve romatizmal hastalıklarla ilgili spesifik tetkik/tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının oluşturulmasına ve bu konularla ilgili bilimsel çalışmalara devam etmektedir. Öte yandan uluslararası klinik çalışmalarda 2011 yılından beri araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında ve Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulunda öğretim üyesi olarak olarak çalışmaktadır.