Imperial koleji/Londra’dan Dr. Paresh Malhotra, felç ‘li hastalarda dikkati ve inkar denen fenomeni (görsel dikkat eksikliği; felçte böyle hastalar görme alanının bir tarafını dikkate almazlar, örneğin yüzlerinin bir tarafını tıraş etmezler veya tabaklarındaki yemeğin sağ veya sol tarafını yemezler) olumlu yönde geliştirmede, ödülün önemli olduğunu ortaya koydu. Dr. Paresh Malhotra 10 felçli hastada yaptıkları testte bir grup hastaya istenen hareketi yapmaya çalışanlara birer pound ödül verirken diğer gruba bu ödülü vermedi. Ertesi gün ödül verilen gruptaki hastalar fonksiyonu daha iyi yerine getirdiler.

Bizim çalışmalarımızda da her zaman bir ödül vardır. Elbette ödül olarak para verilmez, bu tamamen yukarıdaki çalışmaya yönelik bir uygulama olmuştur.  Ama para yerine bir aferin, bir güleryüz gösterme, veya bilgisayarlı ortamlarda sokrun artması birer ödüldür. Rehabilitasyonda hastanın yaptıklarını bu şekilde ödüllerle değerlendirmek performansı artıracaktır.

Felç ‘te ödüllü geribildirim performansın gelişimine katkıda bulunur. Bu ödül bir alkış olabilir.

Bir cevap yazın