Fibromiyalji sendromunun tanısının gecikmesi  hastaların hayat kalitesini ciddi olarak etkiliyor!

ABD’de yapılan bir çalışmada fibromiyalji sendromu olan hastaların yaklaşık dörtte biri kendilerine tanı konulmadan 5 yıl öncesinden beri belirtileri yaşadıklarını belirttiler. Araştırmaya katılan hastaların %71’i, tanı için doktora gitmeyi belirtilerin dayanılmaz olmasına kadar beklediklerini söylediler.  Çalışmaya göre, tanı konulmasında gecikme nedeni olarak hastanın hastalık hakkında bilgi eksikliği ve doktorların belirtileri anlamaması gösterildi.  Tanı almada geciken grupta belirtiler daha kötü iken, ilk yıl içinde teşhisi konmuş grupta belirtiler daha ılımlı idi. Hastalar ne kadar erken teşhis edilirlerse o kadar çabuk tedavi edilebilirler ve günlük yaşam aktivitelerine o kadar kolay dönerler.  Çalışmanın sonuçlarına göre fibromiyalji sendromu hakkında hasta ve hekimin bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır.

Bu yüzden çok önemli bir hastalık olan fibromiyalji sendromu hakkında halkımızı bilinçlendirelim ve bu hastalığın belirtilerini paylaşalım (fibromiyalji sendromu).

Bir cevap yazın