Prematüre Bebek Değerlendirilmesi Ve Rehabilitasyonu

Prematüre bir bebek doğduğu anda değerlendirilmeli ve daha kuvözde iken rehabilitasyona başlanmalıdır. Çünkü bu bebekler serebral palsi olma riski taşımaktadırlar.

 • Yapılan çalışmalar prematüre doğmuşlarda erken evreden itibaren yapılacak rehabilitasyonun bebeklerin fonksiyonel gelişimlerine olumlu katkıda bulunduğunu göstermiştir. Prematüre bebeklere kuvözde iken bu çalışmalara başlamak gerekir. Kuvözde yenidoğan rehabilitasyonu bebeğin normal hareket paterninin gelişmesini sağlayacaktır. Burada yapılacak çalışmalar; a) İlkel reflekslerin bastırılması, b) Normal kas tonusun uyarılması, c) Bebeğe duysal-motor becerilerin verilmesini sağlar. Zamanında doğan bebek, doğumdan önceki 8 hafta anne karnında dar bir alanda rahim duvarına çekme ve itme hareketleri yapar ve böylelikle bebek güçlenir. Prematüre bebek bu süreci yaşamadığı için doğumdan hemen sonra kasları hipotonik olmalıdır. Bu durum normal karşılanmalı ancak ciddi bir şekilde takip edilmelidir.
 • O halde erken dönemde verilen egzersizler hipotonik kasları güçlendirir.

 • Bebek kuvözde iken elle dokunma, duyusal deneyimler, sosyal etkileşimin arttırılması ile rehabilitasyon süreci başlar.
 • Prematüre çocuk doğar doğmaz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon doktoru, fizyoterapist ve iş uğraşı terapisti aşağıdaki değerlendirmeleri yapmalıdır:

 • Motor fonksiyonlar
 • Oral motor fonksiyonlar
 • Kas tonusu
 • Postür
 • Çevreye uyum
 • Refleksler ve reaksiyonlar
 • Gelişimsel motor beceriler
 • Duyu
 •  Motor Fonksiyonların Değerlendirilmesi:

Aile çocuklarda var olabilecek asimetrik hareket paternine, artmış veya azalmış hareketlere dikkat etmelidir. Örneğin çocukta bir taraflı (sol kol ve bacakta) hareket az olabilir. Bu serebral palsi lehine önemli bir bulgudur. Veya çocuk genel olarak çok hareketsiz, kasları çok gevşek bir şekilde olabilir. Veya tam tersine çocukta kaslar kasılmış bir durumda olabilir. Vücut yay şeklinde ters C şeklinde gitme eğiliminde olabilir (Aynı zamanda aşağıya bakınız: kas tonusu bölümü)

Prematüre bebekte vücutta ters C postürü

 

 

 

 

 

 

 • Oral Motor Fonksiyonlar:

Çocukta emme güçlüğü var mı? Dudak, dil hareketlerinde kontrol güçlüğü var mı? Emme süresi ne kadar? Emme kalitesi düşük mü? Tüketilen sıvı miktarı ne kadar? Bütün bunlar dikkatle takip edilmeli ve değerlendirilmelidir.

 • Kas Tonusu:

Kas tonusu azalmış ve artmış olabilir. Normal bebek vücudunu fleksiyon (normal C) pozisyonunda, eller ve bacaklar vücuda yakın bir şekilde tutabilir (resme bakınız).

Normal bebek yatışı. Gövde C şeklinde, kollar ve bacaklar vücuda yakın.

 

 

Prematüre bebek genelde daha az kas kitlesine sahip ve genellikle hipotoniktir. Yani kasları gevşek ve güçsüzdür. Yukarıdaki şekildeki gibi C pozisyonunda yatması zordur. Bunun yerine daha çok kurbağa pozisyonunda olacaktır. Sırt üstü yattığında gövdesi C şeklinde yuvarlak değil düz olacaktır. Prematüre bebek kollarını gövdeye uzakta, yanlarda tutacaktır. Onlar için kollarını orta hatta yaklaştırmak, ve uzun süre parmaklarını ağızlarının içine sokmak zordur. Bacakların pozisyonu da aynı şekilde gövdeden uzakta ve tonusu düşük bir şekilde bulunacaktır. Prematüre bebeğin bu hali “kurbağa pozisyonu” olarak belirlenir (resme bakınız).

 

Prematüre bebekte kurbağa pozisyonu

 

 

Prematüre bebeklerde azalmış tonus yerine kaslarda artmış tonus (spastisite) de görülebilir. Artmış kas tonusunun en önemli göstergesi vücudun ters bükülmesi (ters C) pozisonudur.

Prematüre bebeklerde artmış kas tonusunda vücudun ters C pozisyonu alması.

 

 

 

 

 

 

 • Postür Bozuklukları

Prematüre bebekte, eğer dikkat edilmez ise çeşitli deformiteler gelişebilir. “Kurbağa pozisyonu”ndan yukarıda szö ettik. Bu pozisyonel deformiteler çocuklarda göğüs kafesinin derinliğinin azalmasına ve sonuçta akciğer hastalıklarına yol açabilmektedir. Prematüre bebeklerin normal zamanda doğmuş bebeklere oranla daha ince, yumuşak ve pozisyonel deformitelere daha açık kafatası yapıları vardır. Dikkat edilmez ise kafatası şekillerinde ciddi bozukluklar oluşabilir. Preterm bebekler sırtüstü yatışta kafa genellikle sağa bakacak şekilde yatarlar (%70-80). Bu pozisyon anne karnındaki duruşla ilgilidir. Eğer bu şekilde yatış düzeltilmez ise zamanla gövde ve bacakların bu yatış şekline eşlik etmesiyle deformiteler ve ielirde yürüyüş bozuklukları görülebilir. Aşağıdaki resimde uzun sürelerle yan yatışa bağlı gelişen plagiosefali (plagiocephaly) deformitesi ve diğer oluşabilecek deformiteler görülmektedir.

Prematür bebekte yatış bozuklukları sonucu oluşan plagiosefali deformitesi ve bağlı deformiteler.

 

 

Prematüre bebekte plagiosefali deformitesi

 

 

 

Plagiosefali deformitesi dışında, uzun süreler yüz üstü yatırılan çocuklarda “dolikosefali” denen deformite oluşabilir. Aşağıdaki resimde böyle bir kafatası görülmektedir.

Prematüre bebekte oluşabilecek dolikosefali deformitesi

 

Ayrıca prematür bebek uzun süreli tıbbi girişimlere maruz kalabileceğinden (intübasyon gibi) yarık damak-dudak deformiteleri ile karşılaşabilir. Bu durumda beslenme, konuşma, diş gelişim problemleri gibi sorunlar yaşanabilir.

 • Çevreye Uyum:

Prematür bebeklerde ya bir ajitasyon, aşırı uyarılmışlık veya tersine aşırı bir sakinlik, uyuşukluk  (letarji) gözlenebilir. Bu iki durumda normal değildir. Normal bebek ihtiyacı olunca ağlayan, sorunsuz iken sakin duran bir bebektir.

 • Refleksler ve Reaksiyonlar:

Hekimlerin ve terapistlerin anlayabileceği “Primitif refleksler”, “Yerleştirme reaksiyonları” ve “Düzeltme reaksiyonları” mutlaka değerlendirilmelidir.

 • Gelişimsel Motor Beceriler:

Bebeğin düzeltilmiş yaşı hesaplanarak göstermesi gereken motor performans değerlendirilmelidir.

 • Duyu Değerlendirmesi:

Görsel, taktil (temassal), işitsel ve vestibüler cevaplar yine hekim ve terapistlerce değerlendirilmelidir. Bunlar prematüre bebeğin rehabilitasyonu yapılırken büyük önem arz ederler. Lütfen rehabilitasyon bölümüne bakınız.

Prematüre bebek Rehabilitasyonu

 • Kuvözde uygulanacak rehabilitasyonun temel amacı, yeni doğanların sağlıklı gelişimlerini mümkün olan en üst düzye çıkarmaktır.
 • Uygulanacak rehabilitasyon programının ana başlıkları şunlardır:

  1. Bebeğe temasın arttırılması
  2. Duyusal girdilerin arttırılması
  3. Aile-bebek ilişkisinin arttırılması
  4. Terapötik pozisyonlama
  5. Anormal tonus için fasilitasyon
  6. Deformiteler için pasif EHA egzersizleri
  7. Oral-motor fonksiyonu sağlama
  8. Sosyal etkileşim

Bebeğe masaj yapmak masrafsız bir yöntem olup yararlılığı ortaya konmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken konu bebeğe masaj yaparken çok nazik olunması gerekliliğidir. Prematüre bebeklere yapılan hafif masajın onların gelişimlerine büyük katkı sağladığı, kilo almalarına yararı olduğu, kuvözden erken çıkmalarına olanak sağladığı bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Sadece bebeğe değil aileye de masajın yararlı etkileri bulunmuştur. Masaj yapan anne ve baba bebeğine daha sıkı bağlanmakta ve öz güven geliştirmektedirler.

Prematüre bebeklere nazik bir şekilde yapılacak olan masaj onların gelişimlerinde olumlu etki yaratır.

 

Masaj bebeğe temasın önemli bir şeklidir. Ancak bu temas her fırsatta oluşturulmalıdır. Örneğin anne bebeği beslerken mümkün olan en fazla tensel teması sağlamalıdır. Bebeğe çıplak temas onun gelişimi için çok önemlidir. Bir başka örnek olarak bebeği taşırken kanguru tarzı taşıma tercih edilmelidir.

Preamatüre bebeklerde temas çok önemlidir.

 

 

 

Kanguru tarzı taşıma hem bebeğe hem anneye çok yararlıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Prematüre bebeğe duyusal girdilerin arttırılması çeşitli duyu organların vasıtasıyla yapılır.

Bunlar içinde temassal, işitsel, görsel, vestibüler olanlar vardır. Temassal duyusal girdilerin arttırılması için sırt bölgesine minik tappingler (vuruşlar), masaj ve yukarıda da söz edildiği gibi bebeğin çıplak tenine dokunma kullanılabilir.

Prematüre bebeklere sık sık duyu girdileri vermek gerekir. Burada taktil (temassal) duyu girdisi görülüyor.

Vestibüler sisteme ait duyusal girdilerin sağlanabilmesi için çocuğun uzaysal konumunun 3 boyutlu şekilde değiştirilmesi gerekir. Kuvözde yapılabilecek en kolay vestibüler egzersiz bebeğin yavaş yavaş ön kollar üzerinde sağa ve sola sallanmasını sağlamaktır.

Prematüre bebeklerde vestübüler-denge sisteminin egzersizi. Bebek her iki el-kol ile kavranıp yavaş yavaş sağa ve sola sallanır.

 

İşitsel duyu girdilerinin sağlanması için çok çeşitli yollar bulunabilir. En güzeli annenin bebeği ile konuşması, ona ninni söylemesidir. Ayrıca bebeğin yanına sakinleştirici bir sesli oyuncak, müzik koyulabilir.

Prematüre bebeklerde işitsel duyu girdisi sağlanması için sesli oyuncak uygulaması. Ancak en iyisi anne sesi ve ninnisidir.

 

Bebeklere görsel girdileri vermek yine çok önemlidir. En güzel görsel girdi elbette annenin yüzüdür. Çocuk annenin yüzünü mutlaka sık aralıklarla görmelidir. Bunun dışında 0-3 aylık bebekler sarı, yeşil ve mavi renklerle daha iyi bir şekilde uyarılabilirler.

Preterm bebeklerde görsel uyarıcılar bebeklerin görebilecekleri göz hizalarına yerleştirilmelidir.
 • Hastanede kalma süresi boyunca en temel amaçlardan bir tanesi de bebek-aile bağlılığının sağlanmasıdır.

Yukarıdaki tüm aktivitelere ailenin katılması mutlaka sağlanmalıdır. Bu hem bebek hem de aile için çok önemlidir. Bu şekilde karşlıklı bağlılık en sağlıklı şekilde kurulacaktır. Eğer ailenin kuvöz yanına gelmesi tıbben olanaksız ise o zaman bebek hakkında aileye sürekli bilgi taşınması sağlanmalıdır.

Yukarılarda söz ettiğimiz gibi preterm bebeklerde tonus, duruş ve postür anormallikleri olabilir. Bunları önlemede ve geri çevirmede en önemli rehabilitasyon tekniklerinden birisi de “terapötik pozisyonlama”dır.

Böyle bebeklerde terapötik pozisyonlama, el-kol ve bacakların fleksiyon pozisyonunda ve orta hata yakın ve güvenli bir şekilde duruşunun sağlanması ile yapılır. Bu yüzden bu pozisyonu sağlayacak olan kundaklama da önerilebilir. Bebek için en uygun olanı  yumuşak bir yüzey ve bebeğin biraz normal C pozisyonuna (fleksiyon) gelmesini sağlayacak derin bir yataktır. Böylece ana karnına benzer huzurlu bir ortam yaratılmış olur. Yüzüstü yatış da fleksiyon hakimiyeti oluşturduğu için tercih sebebidir. Ancak yüzüstü yatışta bebek sürekli takip edilmeli ve baş dönüşümlü olarak sağa-sola çevrilmelidir (bakınız yukarıda deformiteler).

Prematür bebeklerde duruş pozisyonunu çok güzel sağladığı için kundaklama önerilir. Prematüre bebekte uygun bir pozisyonlama.

 

 1. Yan yatış pozisyonunda gövde ve kalçadan itibaren hafif bir fleksiyon sağlanmalı ve bebeğin elleri birbirine temas etmelidir.

  Prematüre bebekte yatış pozisyonlarına çok dikkat etmek gerekir. Yan yatışta vücuda hafif bir fleksiyon verdierecek ve el-kolları orta hatta tutacak apereyler uygulanmalı.

Anormal tonus için faisilitasyon derken yapılacak en önemli işlemlerden birisi bebeğin ters C pozisyonundan normal C pozisyonuna getirilmesinin sağlanmasıdır. Bunun için çeşitli yardımcı cihazlar kullanılabilir.

Prematürelerde vücut ters C pozisyonunda olabilir. Bunu normal C pozisyonuna çevirmek gerekir.

 

Deformitelerin oluşumunu engellemek için pasif eklem açığı egzersizlerini yapmak gerekir. Bunlar çok ayrıntılı bir biçimde ” https://felc-romatizma.com/felcten-degil-bilmemekten-korkun ” adresinde bulunan şekillerde anlatlmıştır. Burada bu egzersizler yetişkinler üzerinde gösterilmiştir ancak aynı hareketler prematüre bebeklere de uygulanabilir. Eğer deformiteler ciddi ise çeşitli ortezler yapılabilir.

Oral-motor fonksiyonun rehabilitasyonunda; oral-motor kontrolü etkileyen en uygun pozisyonlama, oral kas tonusunun ve fasiyal sensitivitenin normalizasyonu, meme ucu veya beslenme materyallerinin uygun seçimi önemli konulardır. Gövdede 60-90 derece eğimli, baş orta hatta veya hafif önde, kollar ve bacakların desteklenmiş pozisyonu en güvenli beslenme pozisyonlama şekillerinden biridir. Bebeğin dudak kenarına bir süt damlası damlatılarak onun motor gelişiminde yararlı olabilecektir. Bu konu çok detaylıdır ve “ailelere serebral palsi kılavuzu”nun ilerleyen bölümlerinde ele alınacaktır ( https://felc-romatizma.com/ailelere-serebral-palsi-kilavuzu ).

Prematüre bebeğüin doğumdan hemen sonra sosyalleşmesine olanak sağlanmalıdır. Bebek her zaman aynı ortamda durmamalı ve beslenmemelidir. Farklı odalar ve çevreler denenmelidir. Özellikle de omuz hizasında yüzü dışa dönük biçimde taşınarak çevreyle ilgilenmesi sağlanmalıdır.

Sonuç:

Prematüre bebekler serebral palsi riski taşıyan bebeklerdir. Bu yüzden daha kuvözde iken çok ciddi bir şekilde değerlendirilmeli ve gerekli rehabilitasyon çalışmalarına vakit geçirmeden başlanmalıdır.

 

 

This Post Has 39 Comments

 1. Şeyda

  Merhaba hocam
  Ben 26+6 da ikizler arası transfüzyon nedeniyle bir bebeğimi anne karnında öldüğü için almak Zorunda kaldılar 2tane ciğer geliştirici iğneden sonra sezeryanla alındı bebekler 945gr oglum 70gündür küvezde 20gündür hiç oksijensiz nefes alabiliyo cok hareketli ve cok ağlayan bir bebek fakat transfüzyondan etkilendiği beyninde kist oldugu söyleniyor nereye gidecez ne yapabiliriz cocugumuz için bilemiyoruz kafa çevreside onlara göre küçük beyin gelişimi geri oldugu için bize bir yol gösterirseniz sevinirim emme reflekside var ayrıca teşekkürler simdiden bide rop oldu 2.nci evre iğne yaptırdık gözden beyinle bi alakası varmı bu durumunda

 2. Semih

  Hocam benim 37+4 bir kizim oldu. Annesi in suyu erken geldi 6 gun hastahanede yatti bu asamada 2 kere ciğer gelistirici iğne yaptilar doğumu ortalama 10 saat sunni sancı verdiler. Kizim şuan 18 gundur kuvezde dogduktak 1 gun sonra 1ila 1,5 arasi beyin kanamasi gecirmiş şuan stabil duruyo dediler. Kizim yazinizda okuduğum gibi kurbağa pozisyonuda duruyor hareketleri çok yavas emme refleksi hala gelismedi ne yapmamiz gerekiyo. Şimdiden çok teşekkür ederim

  1. Prof. Dr. Erbil DURSUN
   Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Yurt dışında olduğumdan cevabım gecikti. Bu tür bebekler için hazırladığım çok güzel bir yazım var. https://felc-romatizma.com/premature-bebeklerin-degerlendirilmesi-ve-rehabilitasyonu/. Lütfen bunu satır satır dikkatlice okuyun. Bu çocuğumuzda serebral palsi olma ihtimali bulunuyor. Serebral palsili bir çocuğun ailesiyle bir kez uzun bir konuşma yapıyoruz. Burada özellikle çocuğun muayenesinden elde ettiğimiz bilgiler neticesinde ailenin yapması gereken önemli konuları aktarıyorum gerekli dökümanları veriyoruz. Öte yandan ailenin gereksiz sözde tedaviler ve suistimallere karşı önlem almasını sağlıyoruz. Maalesef kötü niyetli kişiler tarafından ailelere büyük ekonomik kayıplar yaşatılıyor. Eğer sapstisite (kaslarda istem dışı kasılma) fazla ise çocuğun belirli aralarla toksin yapılmasını sağlıyoruz. Aşağıdaki yazılarımızı da incelemenizi rica ederim. Geçmiş olsun.

   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsili-cocugum-yureyebilecek-mi
   https://felc-romatizma.com/neden-botox-2
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi-tedavisinde-dikkat-edilecek-noktalar
   https://felc-romatizma.com/felcli-hastalar-icin-robot

 3. Yeliz

  Merhaba hocam,29 haftalik bebeğim suan kro 4 buçuk düzeltilmiş iki aylık doğduğunda beyninde leke varmis 3 kere kuvezde beyin ultrasonu çekildi lekede ilerleme yok cocuk nörolojisine goturduk ayaklarında kasılma var dedi ve evde egzersiz yaptirmamiz gerekgini ve iki ay sonra emar çekilmesi gerektiğini söyledi beynindeki lekeden olup olmadığına bakılacakmış evde yapılan egzersizlerle iyileşme olurmu

  1. Prof. Dr. Erbil DURSUN
   Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Bu dediklerinizle bir sonuca varmak zor. Bebeğin şu andaki yaşına göre yapabilmesi gerekli fonksiyonları incelemek gerekir. Ayrıca muayene ile elde edilecek verileri değerlendirmek gerekir. https://felc-romatizma.com/serebral-palsi/ adresindeki yazılarımı detaylı bir şekilde inceleyin, okuyun. TV programlarımı seyredin. Çok yararı olacaktır. Yolunuz düşerse göreyim bebeğinizi. Geçmiş olsun.
   Yararlanabileceğiniz yazılarım:
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi/ailelere-serebral-palsi-kilavuzu
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi/serebral-palsi-belirtileri
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsili-cocugum-yureyebilecek-mi
   https://felc-romatizma.com/neden-botox-2
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi-tedavisinde-dikkat-edilecek-noktalar
   https://felc-romatizma.com/felcli-hastalar-icin-robot

 4. Sibel k

  Hocam 30 hafta da ikiz kızlarım dan birinde kan akışı yavaşladiģi için erken doğum yaptım kızımin biri 27 hafta uyumlu gelişim geriligi vardı 800 gr doğdu şuan 1030 gr oldu 18 gün oldu bugün doktor kafa ve gövdesi olması gerekenden büyük dedi tam bilgide alamadım ne yapmam gerekiyor bana yol gösterebilirsiniz duzelebilevek bir durum mu..

  1. Prof. Dr. Erbil DURSUN
   Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Yurt dışında olduğumdan cevabım gecikti. Bu aşamada çocuk doktorlarının gösterdikleri yolda ilerleyin. Bir de Serebral Palsi açısından uyanık olun. https://felc-romatizma.com/serebral-palsi/ adresindeki yazılarım sizin için çok önemli lütfen dikkatlice sıkılmadan inceleyin. Geçmiş olsun.

  2. Prof. Dr. Erbil DURSUN
   Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Yurt dışında olduğumdan cevabım gecikti. Bu aşamada çocuk doktorlarının gösterdikleri yolda ilerleyin. Bir de Serebral Palsi açısından uyanık olun. https://felc-romatizma.com/serebral-palsi/ adresindeki yazılarım sizin için çok önemli lütfen dikkatlice sıkılmadan inceleyin. Geçmiş olsun.

 5. Aygun arslan

  Merhaba hocam 25 hafta 600gr dogum yaptim 135 gundur kuvezdeyiz 90 gun entubeydik suan %30-40kuvez oksijenindeyiz emme yutma refleksi yok ogla besleniyo .beyinde hasar buyuk emar cekildi havale geciriyo.suan tedavi altinda beyindeki problem yuzundenmi emme yutma refleksi yok .

  1. Prof. Dr. Erbil DURSUN
   Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Yurt dışında olduğumdan cevabım gecikti. Emme yutma refleksi beyin lezyonlarında görülür. Şu andaki durumu nedir bebeğinizin? Geçmiş olsun.

 6. Kübra

  Merhaba hocam benim kiz kardesim 6 aylik dogdu ve suan 8 yasinda beyinsel olarak sorunu yok cok akilli ama yuruyemiyor doktorlar hic çare bulamadi beyinden gelen birsey deyip duruyorlar nasil yuruyebilir cok üzülüyorum yardimci olur musunuz ?

  1. Prof. Dr. Erbil DURSUN
   Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Muhtemelen kardeşiniz serebral palsi. Serebral palsili bir çocuğun ailesiyle bir kez uzun bir konuşma yapıyoruz. Burada özellikle çocuğun muayenesinden elde ettiğimiz bilgiler neticesinde ailenin yapması gereken önemli konuları aktarıyorum gerekli dökümanları veriyoruz. Öte yandan ailenin gereksiz sözde tedaviler ve suistimallere karşı önlem almasını sağlıyoruz. Maalesef kötü niyetli kişiler tarafından ailelere büyük ekonomik kayıplar yaşatılıyor. Eğer sapstisite (kaslarda istem dışı kasılma) fazla ise çocuğun belirli aralarla toksin yapılmasını sağlıyoruz. Aşağıdaki yazılarımızı da incelemenizi rica ederim. Geçmiş olsun.
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsili-cocugum-yureyebilecek-mi
   https://felc-romatizma.com/neden-botox-2
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi-tedavisinde-dikkat-edilecek-noktalar
   https://felc-romatizma.com/felcli-hastalar-icin-robot

 7. Halil Cebeci

  Merhaba
  Bebeğimiz 38 haftalık 2.520 gr,45cm doğdu.ilk üç ay sürekli ağlıyor ve en fazla 1-1.5 saat uyuyabiliyordu.Gece sabaha kadar 5-6 kez uyanıyordu.Doktorlar gaz sancısı deyip geçiştirdiler.4 aylık olduğunda süt alerjisi olduğunu kendimiz bulduk.Doktorlara söylediğimizde onlarda aynı tanıyı koydular.Mukuslu dışkı gibi belirtileri vardı.Anne, 4-5 aydan sonra inek sütü ve inek ile ilgili gıdalarda rejim yapmaya başlayınca bebeğimizin ağlaması kesildi.Uykular 1.5-2 saate çıktı.Gece emip tekrar uyuyabiliyordu artık.Daha önce Çok sık ağlaması nedeniyle sürekli kuçakta sallayarak uyutuyorduk.Bu alışkanlık haline geldi malesef ve Hala kuçakta uyutabiliyoruz.Bebeğimizi bu süreçte yerde çok fazla tek başına bırakamadık.Sürekli kuçakta sakinleştiriyorduk.
  Bebeğimiz şu anda 9 aylık oldu.Tek başına desteksiz oturtabiliyor. Kilosu 7.50 gr, boyu 73 cm.Yere konunca sırt üstü sorun yok ancak yüz üstü koyar koymaz canı yanıyormuşçasına ağlıyor.Ayaklarını neredeyse hiç kullanmıyor.Bu nedenle 1 ay önce doktoruna bunun sorun olup olmadığını sorduğumuzda 1 ay daha bekleyelim dedi.Ancak biz çocuk nöroloğuna götürdük.Nörolog bize bebeğimizin gevşek,salık olduğunu,diğer taraftan gayet sağlıklı göründüğünü bunuda fizik tedavi ile aşabileceğimizi söyledi.1 hafta önce Fizik tedaviye başladık.Yarın tekrar gideceğiz.
  Bebeğimiz yüz üstü hiç durmuyor.Yüzüstü koyduğumuzda Neredeyse çığlıkla ağlıyor.Ayaklarının üstüne hiç basmıyor.Hatta ayaklarını kıpırdatamıyor.Çok az karnına doğru çekebiliyor.Dizlerinden veya kalçasından hareket ettiremiyor gibi.Bunun dışında ellerini iyi kullanabiliyor.Bir elinden bir eline taşıyabiliyor.Hecelemeye başladı.Sürekli ağzından kelimeler çıkıyor.
  BeBeğimizin SMA hastası olma ihtimali varmı sizce?
  Yüzüstü yatamamasının nedeni ne olabilir?
  Ayaklarını sizce neden bu kadar az hareket ettiriyor?
  Başka hangi doktora götürebilirim sizce?

  Bu kadar uzun yazdığım için kusuruma bakmayın.Yazımı Okuyabildiyseniz, sorularıma dönüş yapabilirseniz sevinirim.
  Saygılarımla,
  Halil Cebeci

  1. Prof. Dr. Erbil DURSUN
   Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Çocuk nörolojisi ve metabolizma hastalıkları hekimi incelemeyi sürdürmeli. Ayrıca rehabilitasyon hekimi de paralel olarak işin içinde muhakkak olmalı. Geçmiş olsun.

 8. Arzu Yildiz

  Merhaba hocam benim kizim 28.haftada dogdu 33.haftada beni emmeye baslayinca eve geldik fakat beni emmeye basladigindan beri cok fazla gerilme hareketleri yapiyor uyurken bile, surekli masaj yapiyorum fakat ise yaramiyor. Normal mi? Ne yapmam lazim?

  1. Prof. Dr. Erbil DURSUN
   Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Gelişiminin incelenmesi lazım. Bu doğrultuda motor ve mental gelişim basamakları değerlendirilmeli. Bunlar normalse içimiz rahat olur.

 9. Pinar

  Merhaba hocam..30haftalikken bebegimi almak zorunda kaldilar.yogun bakimda…ilk ultrasonnda birsey yoktu ama 3
  2.de per. Beyaz cevherde ekojenik degiaiklikler goruldu:( bunlatin kendini yenileme duzelme ihtimali var mi? Bu gorulenler cp olacaginin gostergesi mi…

  1. Prof. Dr. Erbil DURSUN
   Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Evet bebeğiniz serebral palsi olabilir. Serebral palsili bir çocuğun ailesiyle bir kez uzun bir konuşma yapıyoruz. Burada özellikle çocuğun muayenesinden elde ettiğimiz bilgiler neticesinde ailenin yapması gereken önemli konuları aktarıyorum gerekli dökümanları veriyoruz. Öte yandan ailenin gereksiz sözde tedaviler ve suistimallere karşı önlem almasını sağlıyoruz. Maalesef kötü niyetli kişiler tarafından ailelere büyük ekonomik kayıplar yaşatılıyor. Eğer sapstisite (kaslarda istem dışı kasılma) fazla ise çocuğun belirli aralarla toksin yapılmasını sağlıyoruz. Aşağıdaki yazılarımızı da incelemenizi rica ederim. Geçmiş olsun.
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsili-cocugum-yureyebilecek-mi
   https://felc-romatizma.com/neden-botox-2
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi-tedavisinde-dikkat-edilecek-noktalar
   https://felc-romatizma.com/felcli-hastalar-icin-robot

 10. Meryem

  Merhabalar hocam 35 gunluk bebegim var c seklinde yatiyor kafasi sirtina degiyor bununla ilgili bilgi verebilirmisiniz tesekkurler cok korkuyorum

 11. hivay

  hocam mrb benim kizim 34 haftalik dogdu şuan 2 yaşinda daha yurumuyo doktora goturdum birsey cikmadi ne yapmaliyim lutfen yardimci olun

  1. Prof. Dr. Erbil DURSUN
   Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Bu yaşta yürümemesi normal değil. Bakmak gerekir. Çok çeşitli klinik durumlar buna neden olabilir. En sık görülen serebral palsidir. mutlaka muayene gerekir. Geçmiş olsun.

 12. nurgül

  Hocam benim kızım 27 haftalık dünyaya geldi.puan 2buçuk yaşında.ama hala yurumuyor.çok korkuyor.ne onerirsiniz . Yardıma ihtiyacım var.pisikolojm bozulmak üzere.çok uzuluyorum.

  1. Prof. Dr. Erbil DURSUN
   Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Prematür bebeklerde serebral palsi riski yüksek oluyor. Lütfen https://felc-romatizma.com/serebral-palsi/ adresindeki yazılarımı detaylıca inceleyin. Yolunuz düşerse göreyim. Geçmiş olsun.

 13. Seda

  Hocam merhaba
  34+6 haftalık doğan 3 aylık ikizlerim var 2200-1600dogdular
  2200 olan maşallah 4 kiloya ulaştı ama 1600 doğan 3 kilo olamadk öğünde 10 ml bile yemiyo emme refleksi de çok iyi değil.basini tutabiliyo ama sendeliyor.
  Topuk kani aldilar bı sorun yok dediler ama yememesinin sebebi ne olabilir acaba?? Göz takibi var ama öyle çok hareketli değil genelde yorgun gibi yatıyor

  1. Prof. Dr. Erbil DURSUN
   Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Bu sorunu çocuk hekimi ile görüşmelisiniz. 4 aylıkken baş tutma oluşur. 3 aylık henüz erken. Motor gelişimi dikkatle takip edin. Bir sorun görürseniz bakalım. ​Google a yazın “ailelere serebral palsi kılavuzu” diye ve burada gelişim ölçütü bulacaksınız takip edin bebeklerinizi.

 14. Sümeyye Özdemir

  Merhaba hocam. 31 haftalik 1700 gr doğan kız bebeğim suan düzeltilmiş 4 aylık. USG de pvl si kaymulmus dedi doktorumuz. Mr da net görüntü elde edilemedi. Bebeğim bazen emmek istemediği zaman kendini ters c şekline getiriyor. Genel olarak elleri ve kolları çok hareketli bir bebek. Sürekli masaj yapıyorum. Doğduğunda sol kolda hareketsizlik vardı. Şimdi hareketli sol elini ağzına alabiliyor. İki eli ile oyuncak tutabiliyor. Kafasını dik tutabiliyor. Bacaklarını karnına doğru ittirdigimde sol bacağını kasiyor yapmama izin vermiyor. Sol ayak bilgini ileri geri hareket ettirmeme izin vermiyor. Ama bir oyuncağı bişeye daldım zaman bu lari yapmama izin verebiliyor. Ne yapmalıyım. Korkulacak bir durum varmı. Vereceğiniz bilgiler için sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar

  1. Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Anlattıklarınızda bir problem yok gibi görünüyor. Gelişimini çok dikkatli takip edin bir aksama hissederseniz haberimiz olsun. Yolunuz düşerse görelim bebeğinizi muayene önemli elbette.

 15. Türkan

  Hocam merhaba düzeltilmiş 14aylık prematüre bebeğim var suanda yürüyemiyor normal oturamıyor 1500gr doğdu 30haftalık kas sertliği çok var fiziğe götürüyorum acaba nezaman yürür çok merak ediyorum

  1. Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Özellikli tedavilerin yapılması gerekir. Eğer yürüme olanağı olan bir çocuksa yapılacak tedavilerle yürümesi mümkün. Ancak yürüme potansiyeli olan bir çocuk bile olsa eğer doğru tedaviler yapılmazsa o zaman yürüme fonksiyonu olmayabilir. Böyle bir ​
   çocuğun ailesiyle bir kez uzun bir konuşma yapıyoruz. Burada özellikle çocuğun muayenesinden elde ettiğimiz bilgiler neticesinde ailenin yapması gereken önemli konuları aktarıyorum gerekli dökümanları veriyoruz. Öte yandan ailenin gereksiz sözde tedaviler ve suistimallere karşı önlem almasını sağlıyoruz. Maalesef kötü niyetli kişiler tarafından ailelere büyük ekonomik kayıplar yaşatılıyor.Eğer sapstisite (kaslarda istem dışı kasılma) fazla ise çocuğun belirli aralarla toksin yapılmasını sağlıyoruz. Aşağıdaki yazılarımızı da incelemenizi rica ederim. Geçmiş olsun.
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsili-cocugum-yureyebilecek-mi
   https://felc-romatizma.com/neden-botox-2
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi-tedavisinde-dikkat-edilecek-noktalar
   https://felc-romatizma.com/felcli-hastalar-icin-robot

 16. vakkas

  Hocam mrb benim iki haftalık oğlum oldu ve şuan kuvözde doktor bebeğimize kesin tanı kıyamadı bebeğimiz çok halsiz bitkin sürekli kurbağa pozisyonunda kalıyor kuvözde doktor mide asit üretiyor diyor beni acil aramanız mümkünmü kurban olum yardımcı olun 0544 235 31 22

  1. Prof. Dr. Erbil DURSUN

   Uzun süre yurt dışında olduğumdan cevap veremedim. Şu anda nasıl bebeğiniz? Geçmiş olsun.

 17. hale

  Merhaba
  bir hafta önce 33+3 bebeğim oldu.1880 gr 40 cm.kuvezde.akciğer gelişmemiş. Her gittiğimde sağa yatmis oluyor.iki günde bir değişiyor pozisyon.hep uyumuş oluyor bide.beni biraz bu konuda bilgilendirirmisiniz .ben neler yapabilirim onun için. Evde iki kedimiz var böyle premature bebekler için bu riskmidir.

 18. Simge

  Hocam Merhaba. 32 hafta 1450 gr ağırlığında dogum yaptım bir oglum var.suan 13 aylık küvezde beyninde kanama gecirdi 1.ve 2.evre sonra geriledi.ve gelişimi ayına göre geri geliyo nörologa götürdük fizik tedavi görmesi gerekiyo dedi sağ elini kullanmıyor normalde acıyor ama bişeyler tuttugunda sag eli yumruk sag elle tutmak istemiyo bacaklarda da hafif dışa dönüklük var destek li oturabiliyor bulunduğumuz yerde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ne gidiyoruz onun dışında neler yapmamız gerekiyor

  1. Sadece germe ve hareket egzersizleri ile bir sonuca varmak olanaklı değil. Veya yine bu aralar çok moda ama maalesef hiçbir tıbbi geçerliliği olmayan tedavilerle ilerleme kaydetmek imkansız. Öncelikle bunlara dikkat edin (örneğin ozon’un, refleksolojinin hiçbir bilimsel geçerliliği yoktur). Serebral palsi ise bunda çok sabırlı ve dikkatli olmak gerekir. Web sitemizi incelerseniz neler yapılabileceğini görürsünüz. Aşağıdaki yazılarımı da incelemenizi rica ederim. Bunların içinde en önemlilerinden birisi https://felc-romatizma.com/serebral-palsi/ailelere-serebral-palsi-kilavuzu yazımdır. Lütfen facebook adresiniz varsa beni ekleyin: ProfDr Erbil Dursun. Ayrıca daha detaylı konuşabilmek için sekreterimi arayıp bana ulaşabilirsiniz (0-530-3711855). Temasta kalalım. Geçmiş olsun.
   Yararlanabileceğiniz yazılarım:
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi/ailelere-serebral-palsi-kilavuzu
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi/serebral-palsi-belirtileri
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsili-cocugum-yureyebilecek-mi
   https://felc-romatizma.com/neden-botox-2
   https://felc-romatizma.com/serebral-palsi-tedavisinde-dikkat-edilecek-noktalar
   https://felc-romatizma.com/felcli-hastalar-icin-robot

 19. Gizem

  Hocam merhaba , 25 haftalık doğan ikiz bebeklerim var. Şuan düzeltilmiş 4 aylıklar. 3 ay yoğun bakımda kaldılar ve çok şükür ki solunum problemleri dışında hiçbirşey yaşamadılar. Yani herhangi bir beyin kanaması vs. olmadı. Nörolojik muayenelerinde herhangi bir gelişim geriliği tespit edilmedi. Tanıma, gülme, agucuk konuşma, göz takibi, oyuncak yakalama ve sallama, yarım dönme vs. Yapabiliyorlar. Sadece oğlumun boynunu tutması, kızıma nazaran daha geride. Bu da beni endişelendiriyor. Örneğin Kızım göğsünü kaldırabiliyor, oğlum yüzüstü yatırıldığında kafasını sağa sola çevirebiliyor ve havaya da kaldırabiliyor başını ama sendeliyor , bir süre sonra yorulup bırakıyor kafasını. Yani tamamen düşük durumda değil boynu, bir süre tutup sonrasında sallanıyor. Sormak istediğim, Düzeltilmiş 4 aylık bir bebeğin başını tam anlamıyla dimdik tutamaması normal midir? Ayrıca prematüre bebekler cp açısından risk altında olduğu için ,Allah korusun Herhangi bir cp varlığı en erken kaç aylıkken ortaya çıkar?

Bir cevap yazın