Arthritis & Rheumatism dergisinde yayınlanmış çok merkezli bir çalışmaya göre ergenlerde görülen fibromiyalji sendromunda (gençlik fibromiyaljisi) yapılan bilişsel davranışsal terapiler, fonksiyonel disabiliteye ve depresif belirtilere iyi geliyor. Okul çocuklarının yaklaşık %2-7’sinde jüvenil (gençlik) fibromiyaljisi görülüyor (erişkin oranına benzer şekilde). Erişkin ve gençlik fibromiyaljisinde karakteristik bulgular arasında yaygın kas-iskelet sistemi ağrıları, yorgunluk, uyku bozuklukları ve duygudurum bozuklukları bulunuyor. Gençlik veya ergenlik fibromiyaljisi fiziksel ve sosyal hayat, okul başarısı ve duygusal yaşamda birçok yetersizliğe neden olabiliyor. Bu yüzden gençlerde fibromiyalji sendromu var mı yok mu dikkat etmek, varsa tanıyı koyabilmek ve gerektiği şekilerde tedavi etmek gerekiyor. Tedavide yukarıda söz edildiği gibi bilişsel davranış terapilerinin yanı sıra ilaç tedavileri ve özelikle aerobik egzersizler çok önemli rol oynuyor.

Ayrıca bakınız:

Fibromiyalji Sendromu

Bir cevap yazın